Krijgen waar je recht op hebt, maar wel op een sociale manier.
Dat is waar wij voor staan.

Bijna elke onderneming heeft wel eens te maken met betalingsachterstanden van 1 of meerdere klanten. Dat komt omdat er in Nederland meer dan 700.000 huishoudens problematische schulden hebben die niet binnen 3 jaar terugbetaald kunnen worden.

Schuldeiserscoalitie is een samenwerkingsverband van schuldeisers, die bijdraagt om probleemschulden te voorkomen en betalingsachterstanden van klanten op te lossen.

oplopend aantal problematische schulden

Alle leden van de schuldeiserscoalitie houden vanwege corona, de energie crisis en de stijgende inflatie nog meer rekening dan normaal met financieel kwetsbaren. Wel vragen wij aan iedereen die betalingsproblemen heeft of verwacht, direct contact op te nemen met de betreffende schuldeiser. Wacht niet, want samen kan vaak in goed overleg een regeling getroffen worden.

Meer informatie over hoe je om kunt gaan met schulden kun je vinden via
> deze links en telefoonnummers

tips & inzicht

Wij incasseren niet zelf, maar geven tips en inzichten om een gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk te maken. Want mensen die noodgedwongen met schulden worden geconfronteerd verdienen een andere aanpak dan notoire wanbetalers.

Wij hebben de kennis, inzichten en richtlijnen om een sociaal incassobeleid te voeren, wat goed is voor de onderneming én de klant met betalingsachterstanden.
Onze kennis delen we onder andere via best practices en ons sociaal incassobeleid.

wie zit er achter de schuldeiserscoalitie?

De coalitie wordt op dit moment gevormd door ASR, Achmea, Aegon, BNP Paribas, bol.com, CZ, Eigen Haard, Elbuco, Essent, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Greenchoice, KPN, Menzis, Nationale-Nederlanden, NHG, Obvion, Rabobank, Rochdale,
T-mobile, Tinka, Vattenfall, VodafoneZiggo en Ymere.

20+

wie kan bij de schuldeiserscoalitie terecht?

Wij zetten ons in voor een sociaal incassobeleid. Doordat wij inzicht hebben in het betaalgedrag van nagenoeg heel Nederland, weten wij wat werkt en wat juist niet werkt. Daar profiteren we zelf van, maar die kennis delen we ook graag.

“De meeste ondernemingen hebben geen incassobeleid”

grote en middelgrote ondernemingen & NGO’s

Wij richten ons op grote en middelgrote ondernemingen en NGO’s met een groot klantenbestand. Deze noemen wij de primaire schuldeiser.

Wij helpen deze primaire schuldeisers met het opstellen en implementeren van een sociaal incassobeleid. Dit betreft bijvoorbeeld de selectie en aansturing van incassobureaus, maar ook het inrichten van het aanmaningsproces.

klein
zakelijk

De klein zakelijke markt heeft zeker voordeel te behalen door van onze kennis en inzichten gebruik te maken, maar vaak gaat het hier om incidenten en zakelijke geschillen.

Onze expertise heeft met name betrekking op betalingsachterstanden bij de consument.

schuldhulpverleners en overheid

Wij streven naar actieve samenwerking met schuldhulpverlening. Het doel is om de kwaliteit en de impact van schuldhulp te verbeteren. Het gaat hier om klanten goed doorverwijzen naar hulpverlenende instanties, maar ook om een goede relatie met schuldhulpverlening te onderhouden en behulpzaam te zijn bij betalingsafspraken.

Daarnaast is het doel met deze ketenpartners om onwenselijke en/of ontbrekende wetgeving bij schulden te agenderen en om landelijke en gemeentelijke overheden te stimuleren om beleid te voeren dat een gezond betaalgedrag bij klanten bevordert en niet belemmert.

Hoi,
Je collega <voornaam> <achternaam> wil je graag op de hoogte stellen van het belang van het voeren van een sociaal incassobeleid.
Schuldeiserscoalitie is een samenwerkingsverband die bijdraagt om probleemschulden te voorkomen en betalingsachterstanden van klanten op te lossen. Kijk voor meer info op onze site.

Mvg, het team van Schuldeiserscoalitie.nl