5 best practices voor een sociaal incassobeleid

5 tips om ons sociaal incasso beleid in de praktijk uit te voeren. Deze best practices zijn mede tot stand gekomen dankzij onderzoeksbureau Regioplan en het lectoraat Armoede Interventie van de Hogeschool van Amsterdam.

 • Checken van de communicatie bij Stichting ABC, de Gedragsstudio of Stichting Lezen en Schrijven
 • Gebruikmaken van gedragswetenschappelijke inzichten
 • Feedback van eigen klanten op de communicatie

Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig (MAST)

 • Moeiteloze klantervaring: 9 technieken om het soort en hoeveelheid communicatie aan te laten sluiten bij de behoefte van klanten
 • De training gesprekstechnieken van Social Force
 • Inzet van taalexperts kan helpen in het trainen en begeleiden van medewerkers.
  Zie bijvoorbeeld https://youtu.be/DM7TECCtIso

Door een opeenstapeling van incasso’s kunnen mensen onder het bestaansminimum komen. Rekening houden met andere betalingsachterstanden is daarom belangrijk.

Informatie over andere betalingsachterstanden wordt gebruikt:

 • In de toetsing van een haalbare betalingsregeling
 • Op te bepalen of moet worden doorverwezen naar (schuld)hulpverlening
 • Om klanten te wijzen op platforms zoals geldfit.nl

Het handelen van incassobureaus en deurwaarderskantoren wordt in sterke mate bepaald door afspraken die ze hebben met hun opdrachtgevers. Genoemde afspraken in het self-assessment zijn:

 • Regelmatig onderlinge afstemming over de maximale looptijd, geen onnodig lange trajecten waarbij we het doel uit het oog verliezen
 • Per dossier wordt specifiek aangegeven of er eerst nog een verkort minnelijk traject van 2 weken mag worden doorlopen
 • Voor de dagvaarding moet een poging tot persoonlijk contact plaatsvinden
 • Met externe incassopartners de naleving van het Ethisch Manifest evalueren
 • Het niet afsluiten van no cure no pay contracten
 • Het niet leggen van bankbeslag

Met Collectief schuldregelen wordt een vereenvoudiging en versnelling van de doorlooptijd van minnelijke regelingen beoogd, via een gestandaardiseerde procedure voor schuldeisers. Via het meewerken aan Collectief schuldregelen kunnen schuldeisers gebruik maken van het Schuldenknooppunt: een centraal en digitaal loket voor het versnellen van het proces van schuldregelen.

Indien er sprake is van meerdere schuldeisers, verwijst een aantal leden actief door naar:

 • Eigen budgetcoach
 • De Nederlandse Schuldhulproute (NSR)/Geldfit
 • Vroeg Eropaf

Deze tips helpen je om klanten met betalingsproblemen proactief te helpen en schulden te voorkomen. Als korte reminder helpt het om bijvoorbeeld de communicatie aan te passen aan de klant, begeleiding en training te bieden aan medewerkers, te vragen naar andere betalingsachterstanden, via goede afspraken en evaluatie met incassopartners en door actief door te verwijzen bij een opeenstapeling van schulden.

Deel dit artikel: