Suïcidepreventie bij schulden

Schuldenproblematiek neemt toe. 90% van alle sociaal werkers meldt een verontrustende toename in het aantal cliënten met geldzorgen en schulden. Voedselbanken zien het aantal mensen dat noodgedwongen gebruikmaakt van hun voorzieningen drastisch toenemen. Daarom heeft 113 Zelfmoordpreventie de campagne ‘Laat mensen met schulden niet met hun leven betalen’ gelanceerd. Want mensen met schulden blijken twee keer zo vaak suïcidaal als mensen zonder schulden.

Alleen al het feit dat de deurbel ging, deed bij mij alle alarmbellen rinkelen en had bijna elke keer een paniekaanval tot gevolg.

[Bert (43), ervaringsdeskundige]

Voor maar liefst 1 op de 6 mensen die suïcide pleegt, vormen geldproblemen de directe aanleiding. Onder de noemer ‘Laat mensen met schulden niet met hun leven betalen’ heeft 113 Zelfmoordpreventie een bewustwordingscampagne ontwikkeld die gericht is op professionals en vrijwilligers die werken met mensen met schulden. In deze campagne wordt duidelijk welke impact geldzorgen en schulden hebben op mensen. De campagne reikt via video’s en speciaal ontwikkeld trainingsmateriaal handvatten aan om hulp te bieden, bijvoorbeeld door adequaat te reageren op signalen van cliënten. Al het campagne- en trainingsmateriaal is terug te vinden via de portal samenmindersuicide.nl/schulden/informatie.

Belangrijke rol voor Nadja Jungmann

Nadja Jungmann speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van dit materiaal en de hieruit voortvloeiende campagne. Jungmann is trainer en adviseur bij Social Force en Hoogleraar en lector Schuldenproblematiek bij respectievelijk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Utrecht.

Suïcidepreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening.

[Nadja Jungmann]

Webinar ‘Schulden en suïcidepreventie’

Alle leden van de Schuldeiserscoalitie hebben in verschillende sessies informatie ontvangen om een bijdrage te leveren in suïcidepreventie. De informatie is beschikbaar gemaakt middels een webinar. Bekijk het webinar ‘Schulden en suïcidepreventie’ voor meer achtergrondinformatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de actualiteit van geldzorgen/schulden door Nadja Jungmann;
  • de kern van zelfmoordpreventie door Ruthie Werner (Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut);
  • trainingsmateriaal suïcidepreventie bij schulden: in gesprek met Jessica Burger (Teammanager Schuldhulpverlening) en Nadja Jungmann.

De campagne is onderdeel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 

De bewustwordingscampagne is onderdeel van de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Deze agenda wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een netwerkaanpak van partijen die gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Met elkaar vormen deze partijen de beweging “Samen Minder Suïcide”. Kijk voor meer informatie en alle andere projecten op www.samenmindersuicide.nl

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met schulden@113.nl of m.vansoest@113.nl. Of bel met Miranda van Soest via  06-13359433. Voor persvragen neem contact op met Scarlet Hemkes via 06-58015266.

Deel dit artikel: