Persoonsgegevens
Bedrijfsgegevens
Toevoegingen
Toestemmingen
SEC beleidContact
Downloads
Categorie
Gemma Grootgemma.groot@amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam
-
vx
A formaat
Deelnemers
21-09-2023
Demi Beerninkd.beernink@seo.nl
0624523468
SEO Economisch Onderzoek
Beste Lezer,

Via deze weg wil ik u namens SEO Economisch Onderzoek benaderen. Momenteel voeren wij een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de haalbaarheid en inrichting van een kwaliteitsfonds voor gerechtsdeurwaarders. Dit fonds zou investeringen in digitalisering ondersteunen en de financiering van toezicht- en tuchtrechtkosten van de branche kunnen faciliteren. Daarnaast speelt het fonds een rol in de maatschappelijke taken van gerechtsdeurwaarders, zoals de stroomlijning van keten derdenbeslag en vereenvoudiging van de beslagvrije voet.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar partijen die wij kunnen interviewen. We willen graag een interview met iemand binnen uw organisatie afnemen om uw perspectief alsopdrachtgever/schuldeiser te bespreken.

Mocht u geïnteresseerd zijn om met ons in gesprek te gaan, stellen wij het zeer op prijs, u kunt ons contacteren op het emailadres dat in dit contactformulier staat (d.beernink@seo.nl)


Alvast dank en wij zien uw antwoord tegemoed.

Met vriendelijke groet,
Demi Beernink
Contact
16-06-2023
Sylvia de Bruijns.de.bruijn@purpose.nl
06-52447196
Purpose
-
vv
A formaat
Deelnemers
09-06-2023
Albert Gortalbert_gort@hotmail.com
0633042629
Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam stuurt een dwangbevel met een dreigbrief binnen 2 dagen betalen of we gaan over tot het en beslag nemen en verkopen van je goederen.
Ik heb van alle kanten aangegeven om te stoppen met die dreigbrieven. Vandaar dat ik het ook bij jullie meld. Dit over een bedrag van 60 euro waar is de redelijkheid en billijkheid.
Als je een klacht indient dan zegt de klachten behandelaar dat we in jouw geval niet sociaal incasseren.
Contact
19-05-2023
Elizabeth Fanoiki(Beleidsadviseur)
e.fanoiki@zoetermeer.nl
0639843562
Gemeente Zoetermeer< 5.000 klanten
Ik heb oriënterende vragen.
Aanmeldingen
02-05-2023
niek schutniek.schut@nn.nl
0620117256
nn
-
vx
A formaat
A formaat snijtekens
Deelnemers
27-01-2023
Suzanne Ekelsekel@goldschmeding.foundation
+31621521076
Goldschmeding Foundation
Dag,

Graag kom ik in contact met iemand die vanuit de organisatie eindverantwoordelijk is voor deze mooie en relevante SchuldeisersCoalitie omdat we vanuit de Goldschmeding Foundation bezig zijn met de transitie naar een menswaardige economie. Daarin committeren organisaties zich aan een menswaardige bedrijfsvoering, met het oog op het welzijn van alle stakeholders. Dat zijn dus ook mensen die - om wat voor reden ook - als klant van een organisatie betaalachterstanden hebben opgelopen.

Hoor graag met wie we een kennismakend/ verkennend gesprek kunnen voeren?
Hartelijke groet,

Suzanne Ekel
programma manager Menswaardige Economie, Goldschmeding Foundation

Contact
23-01-2023