Maak onderscheid tussen notoire wanbetalers en
mensen met probleemschulden.

incassobeleid

Heeft jouw onderneming al een sociaal incassobeleid? Wij hanteren onderstaand houvast voor een sociaal beleid en zorgen hiermee dat klanten met een achterstand wel betalen, maar niet verder in de problemen komen.

25

ondernemingen hebben dit sociaal incassobeleid al geïmplementeerd

respect voor
het individu

Wij hebben respect voor onze klanten. Dat wil zeggen dat elk mens een eigen verhaal en achtergrond heeft waar wij met empathie mee omgaan. Wij tonen begrip en luisteren zonder het doel uit het oog te verliezen.

begrijp voordat
je begrepen wordt

Behandel de klant zoals je zelf behandeld wilt worden. Wij begrijpen eerst voordat wij begrepen willen worden en vinden verbinding met het individu belangrijk.

“ga niet halen
bij wie
écht niet
kan betalen”

houd rekening
met onmacht

We werken er zoveel mogelijk aan mee dat klanten kunnen betalen. We beseffen dat er doorgaans geen onwil, maar onmacht is. Dat respecteren we.

informeer op
individueel niveau

Wij geven klanten duidelijke informatie over wat we hen aanbieden. Dat doen we op een begrijpelijke en toegankelijke manier. En als iets twee keer uitgelegd moet worden, vinden we dat geen probleem.

zeg wat je doet
en doe wat zegt

Wij maken met onze klanten duidelijke afspraken over wat ze krijgen en hoe ze moeten betalen. Dat voorkomt teleurstelling, ergernis of miscommmunicatie.

“beter
voorkomen
dan
genezen”

voorkom
problemen

Op onze website kunnen klanten duidelijke informatie vinden over wat er gebeurt als ze niet betalen. Dat doen we niet om te dreigen, maar om problemen te voorkomen.

bied een
helpende hand

Als we weten dat klanten geldproblemen hebben, sturen we hen door naar de juiste hulpverleners. We houden ons daarbij aan de wetten en regels over privacy en hebben het beste voor met de klant.

behandel iedereen
eerlijk

Klanten kunnen ervan uitgaan dat we hen eerlijk behandelen. We behandelen iedereen hetzelfde als de situaties hetzelfde zijn, maar niet als de situaties verschillend zijn.

“elk
individu
is
uniek”

wees sociaal
en rechtvaardig

Sommige klanten kunnen niet betalen. Met hen proberen we een oplossing te vinden. Klanten die niet willen betalen, kunnen verwachten dat we hen redelijk maar streng behandelen.

“schulden wil
je niet,
die
krijg je”

processen
ondersteunen ons beleid

We hebben in onze organisatie een proces om geld te krijgen van klanten die niet betalen. Dit proces past bij de inhoud van ons sociale incassobeleid.

Hoi,
Je collega <voornaam> <achternaam> wil je graag op de hoogte stellen van het belang van het voeren van een sociaal incassobeleid.
Schuldeiserscoalitie is een samenwerkingsverband die bijdraagt om probleemschulden te voorkomen en betalingsachterstanden van klanten op te lossen. Kijk voor meer info op onze site.

Mvg, het team van Schuldeiserscoalitie.nl